top of page

Skapande skola

TEMA BARNKONVENTIONEN

Ett Skapande skola -projekt för åk F-3 eller åk 4-6

En skådespelare kommer till klassen och gör lekar och övningar varvat med samtal om relationer och bemötande med utgångspunkt från barnkonventionen. Lekar och övningar utgår från gruppen, samarbete och att ge och ta plats. Det kan handla om barns rätt att bli lyssnade på och tagna på allvar. Och om att kunna lyssna och vara ett stöd för en vän. Vi blandar lek och allvar och övningar anpassas efter gruppens förmåga och behov. Alla deltar på sina villkor.

För åk F-3 är projektet kopplat till föreställningen Kotten och stormen

För åk 4-6 är projektet kopplat till föreställningen Asmodea i en hoppfull djävla föreställning

HBTQ och normkritik

Ett Skapande skola -projekt för åk 7-9

En teaterupplevelse med efterarbete eller en mix av föreläsning, teater och samtal om trans, identitet och psykisk hälsa. Grundtanken med detta projekt är att låta fakta om normer, hbtq och identitet få en koppling till en emotionell förståelse för samma ämne. Projektet använder samtal, teater och kunskap som ingredienser som kombineras på olika sätt utifrån respektive skolas behov och förutsättningar. 

Detta projekt har genomförts i flera olika skepnader, från korta nedslag (se Bee too beautiful) till mer omfattande arbete, beroende på elevantal och gruppens behov. 

Kontakta oss för mer info->

Projektet är kopplat till föreställningen It's all too beautiful

Läs om vår föreläsning för personalgrupper om samma ämnen här.

bottom of page